Project Description

  • ping pong miza
  • uporaba otroških igrišč je brezplačna

Igra je spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre  spoznavamo sebe in svet.