Project Description

Več kot 1000 različnih rastlinskih vrst predstavlja eno izmed najbogatejših alpsko apneniško rastlinskih diverzitet v Evropi. Mitska Triglavska roža je omenjena tudi v ljudski pripovedi o Zlatorogu, ne smemo pa pozabiti na divje orhideje, Planike, Triglavski svišč, Triglavski dimek, Triglavsko neboglasnico, Zoisovo zvončico, Bertolonijeva orlica. V nižjih planinah rastejo Bohinjska perunika, Clusijev svišč, Lepi čeveljc,…v dolinah pa spomladi obarvajo travnike arnike, zvončice, … ob tem pa je potrebno omeniti tudi mokrišča v okolici jezera, trstišča v Ukancu in šotnega barja na Pokljuki. Na vrhu Črne prsti pa so vršni travniki pravi botanični vrt (kranjske lilije, alpske možine, dlakavi sleč, pogačice, kukavice,…) v času zgodnjega poletja, obenem pa imamo odprt razgled na Julijske Alpe.

Na Voglu si lahko ogledate pragozd Lopata prepreden z mahovjem, porasel pa predvsem z bukvami in smrekami ter z macesnom in rušjem. Vsako leto konec maja pa je organiziran Mednarodni festival alpskega cvetja.